HEAVYIM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAIN IM NEVER EVER GOING BACK ON FACEBOOK EVER AGAIN FOREVER AND NEVER EVER GOING BACK AGAINAichi

* population:2008-01-01[1]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓ Homepage
Nagoya 2,239,464 326.45 6,860 1889-10-01 [1]
Toyohashi 377,045 261.35 1,443 1906-08-01 [2]
Okazaki 371,380 387.24 959 1916-07-01 [3]
Ichinomiya 375,939 113.91 3,300 1921-09-01 [4]
Seto 132,311 111.61 1,185 1929-10-01 [5]
Handa 117,927 47.24 2,496 1937-10-01 [6]
Kasugai 300,713 92.71 3,244 1943-06-01 [7]
Toyokawa 161,595 150.71 1,072 1943-06-01 [8]
Tsushima, Aichi 65,646 25.08 2,617 1947-03-01 [9]
Hekinan 73,024 35.86 2,036 1948-04-05 [10]
Kariya 145,117 50.45 2,876 1950-04-01 [11]
Toyota 420,286 918.47 458 1951-03-01 [12]
AnjoAnjō 176,046 86.01 2,047 1952-05-05 [13]
Nishio 106,643 75.78 1,407 1953-12-15 [14]
GamagoriGamagōri 82,264 56.81 1,448 1954-04-01 [15]
Inuyama 75,304 74.97 1,004 1954-04-01 [16]
Tokoname 52,837 55.63 950 1954-04-01 [17]
KonanKōnan, Aichi 100,064 30.17 3,317 1954-06-01 [18]
Komaki 149,060 62.82 2,373 1955-01-01 [19]
Inazawa 137,475 79.30 1,734 1958-11-01 [20]
TokaiTōkai 106,708 43.36 2,461 1969-04-01 [21]
ObuŌbu 83,097 33.68 2,467 1970-09-01 [22]
Chita 84,782 45.43 1,866 1970-09-01 [23]
ChiryuChiryū 68,216 16.34 4,175 1970-12-01 [24]
Owariasahi 79,197 21.03 3,766 1970-12-01 [25]
Takahama 43,467 13.00 3,344 1970-12-01 [26]
Iwakura 48,042 10.49 4,580 1971-12-01 [27]
Toyoake 69,124 23.18 2,982 1972-08-01 [28]
Nisshin 80,921 34.90 2,319 1994-10-01 [29]
Tahara 66,698 188.81 353 2003-08-20 [30]
Aisai 65,481 66.63 983 2005-04-01 [31]
Kiyosu 56,635 13.31 4,255 2005-07-07 [32]
Shinshiro 51,326 499.00 103 2005-10-01 [33]
Kitanagoya 80,112 18.37 4,361 2006-03-20 [34]
Yatomi 43,145 48.92 882 2006-04-01 [35]
[edit] Akita

* population:2008-01-01[2]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Akita 329,287 905.67 364 1889-04-01 [36]
OdateŌdate 80,587 913.70 88.2 1951-04-01 [37]
Kazuno 35,543 707.34 50.2 1972-04-01 [38]
Daisen 91,143 866.67 105 2005-03-22 [39]
Katagami 35,460 97.96 362 2005-03-22 [40]
Kitaakita 38,543 1,152.57 33.4 2005-03-22 [41]
Oga 34,194 240.80 142 2005-03-22 [42]
YurihonjoYurihonjō 87,525 1,209.04 72.4 2005-03-22 [43]
Yuzawa 53,588 790.72 67.8 2005-03-22 [44]
Semboku 30,885 1,093.64 28.2 2005-09-20 [45]
Yokote 101,234 693.60 146 2005-10-01 [46]
Nikaho 28,422 240.61 118 2005-10-01 [47]
Noshiro 61,295 426.74 144 2006-03-21 [48]
[edit] Aomori

* population:2008-01-01[3]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Hachinohe 241,613 305.17 792 1929-05-01 [49]
Kuroishi 37,585 216.96 173 1954-07-01 [4]
Misawa 42,535 119.97 355 1958-09-01 [50]
Mutsu 62,220 863.79 72.0 1959-09-01 [51]
Towada 66,834 688.60 97.1 2005-01-01 [5]
Tsugaru 38,919 253.85 153 2005-02-11 [52]
Goshogawara 60,788 404.58 150 2005-03-28 [53]
Aomori 305,884 824.52 371 2005-04-01 [54]
Hirakawa 34,638 345.81 100 2006-01-01 [55]
Hirosaki 185,865 523.60 355 2006-02-27 [56]
[edit] Chiba

* population:2008-01-01[6]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Chiba 938,695 272.08 3,450 1921-01-01 [57]
ChoshiChōshi 72,348 83.91 862 1933-02-11 [58]
Ichikawa 470,149 57.40 8,191 1934-11-03 [59]
Funabashi 586,762 85.64 6,851 1937-04-01 [60]
Tateyama 49,987 110.21 454 1939-11-03 [61]
Kisarazu 123,743 138.73 892 1942-11-03 [62]
Matsudo 477,603 61.33 7,787 1943-04-01 [63]
Noda 153,422 103.54 1,482 1950-05-03 [64]
Mobara 93,032 100.01 930 1952-04-01 [65]
Narita 124,773 213.84 583 1954-03-31 [66]
Sakura, Chiba 171,472 103.59 1,655 1954-03-31 [67]
ToganeTōgane 61,591 89.34 689 1954-04-01 [68]
Narashino 159,758 20.99 7,611 1954-08-01 [69]
Kashiwa 389,036 114.90 3,386 1954-09-01 [70]
Katsuura 21,413 94.20 227 1958-10-01 [71]
Ichihara 279,591 368.20 759 1963-05-01 [72]
Nagareyama 156,686 35.28 4,441 1967-01-01 [73]
Yachiyo 184,655 51.27 3,602 1967-01-01 [74]
Abiko 133,533 43.19 3,092 1970-07-01 [75]
Kamagaya 104,564 21.11 4,953 1971-09-01 [76]
Kimitsu 89,350 318.83 280 1971-09-01 [77]
Futtsu 48,973 205.35 238 1971-09-01 [78]
Urayasu 159,312 17.29 9,214 1981-04-01 [79]
YotsukaidoYotsukaidō 85,738 34.70 2,471 1981-04-01 [80]
Sodegaura 59,443 94.92 626 1991-04-01 [81]
Yachimata 75,369 74.87 1,007 1992-04-01 [82]
Inzai 60,280 53.51 1,127 1996-04-01 [83]
Shiroi 57,151 35.41 1,614 2001-04-01 [84]
Tomisato 51,590 53.91 957 2002-04-01 [85]
Kamogawa 35,792 191.30 187 2005-02-11 [86]
Asahi 69,971 129.91 539 2005-07-01 [87]
Isumi 41,605 157.50 264 2005-12-05 [88]
SosaSōsa 41,361 101.78 406 2006-01-23 [89]
MinamibosoMinamibōsō 43,553 230.22 189 2006-03-20 [90]
Katori 85,193 262.31 325 2006-03-27 [91]
Sanmu 57,806 146.38 395 2006-03-27 [92]
[edit] Ehime

* population:2008-01-01[7]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Matsuyama 515,068 429.03 1,201 1889-12-15 [93]
Niihama 123,329 234.30 526 1937-11-03 [94]
ShikokuchuoShikokuchūō 91,688 420.10 218 2004-04-01 [95]
Seiyo 43,476 514.79 84.5 2004-04-01 [96]
ToonTōon 35,517 211.45 168 2004-09-21 [97]
SaijoSaijō 112,543 509.05 221 2004-11-01 [98]
OzuŌzu 49,543 432.20 115 2005-01-11 [99]
Imabari 170,986 419.85 407 2005-01-16 [100]
Yawatahama 40,010 132.98 301 2005-03-28 [101]
Iyo 38,890 194.47 200 2005-04-01 [102]
Uwajima 86,819 469.52 185 2005-08-01 [103]
[edit] Fukui

* population:2008-01-01[8]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Fukui 268,574 536.17 501 1889-04-01 [104]
Tsuruga 68,188 250.75 272 1937-04-01 [105]
Obama 31,486 232.86 135 1951-03-30 [106]
OnoŌno, Fukui 36,763 872.30 42.1 1954-07-01 [107]
Katsuyama 26,333 253.68 104 1954-09-01 [108]
Sabae 67,430 84.75 796 1955-01-15 [109]
Awara 30,765 116.99 263 2004-03-01 [110]
Echizen 87,116 230.75 378 2005-10-01 [111]
Sakai, Fukui 92,420 209.91 440 2006-03-20 [112]
[edit] Fukuoka

* population:2008-01-01[9]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Fukuoka 1,430,371 340.96 4,195 1889-04-01 [113]
Kurume 305,147 229.84 1,328 1889-04-01 [114]
OmutaŌmuta 127,474 81.55 1,563 1917-03-01 [115]
NogataNōgata 57,319 61.78 928 1931-01-01 [116]
Tagawa 50,484 54.52 926 1943-11-03 [117]
Yanagawa 72,798 76.90 947 1952-04-01 [118]
Yame 42,241 98.66 428 1954-04-01 [119]
Chikugo 48,281 41.85 1,154 1954-04-01 [120]
OkawaŌkawa 38,266 33.61 1,139 1954-04-01 [121]
Yukuhashi 70,064 69.83 1,003 1954-10-10 [122]
Buzen 27,578 111.17 248 1955-04-10 [123]
Nakama 45,549 15.98 2,850 1958-11-01 [124]
KitakyushuKitakyūshū 986,998 487.71 2,024 1963-02-10 [125]
OgoriOgōri 58,460 45.50 1,285 1972-04-01 [126]
Chikushino 98,914 87.78 1,127 1972-04-01 [127]
Kasuga 107,845 14.15 7,622 1972-04-01 [128]
OnojoŌnojō 94,037 26.88 3,498 1972-04-01 [129]
Munakata 94,877 119.66 793 1981-04-01 [130]
Dazaifu 68,561 29.58 2,318 1982-04-01 [131]
Maebaru 68,025 104.50 651 1992-10-01 [132]
Koga, Fukuoka 57,084 42.11 1,356 1997-10-01 [133]
Fukutsu 55,123 52.70 1,046 2005-01-24 [134]
Ukiha 32,277 117.55 275 2005-03-20 [135]
Miyawaka 30,793 139.99 220 2006-02-11 [136]
Asakura 57,881 246.73 235 2006-03-20 [137]
Iizuka 132,208 214.13 617 2006-03-26 [138]
Kama 44,431 135.18 329 2006-03-27 [139]
Miyama 42,219 105.12 402 2007-01-29 [140]
[edit] Fukushima

* population:2008-01-01[10]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Aizuwakamatsu 129,388 383.03 338 1899-04-01 [141]
Fukushima 289,355 746.43 388 1907-04-01 [142]
KoriyamaKōriyama 339,395 757.06 448 1924-09-01 [143]
Sukagawa 80,336 279.55 287 1954-03-31 [144]
SomaSōma 38,543 197.67 195 1954-03-31 [145]
Iwaki 349,947 1,231.34 284 1966-10-01 [146]
Tamura 42,221 458.30 92.1 2005-03-01 [147]
Shirakawa 65,665 305.30 215 2005-11-07 [148]
Nihonmatsu 61,698 344.65 179 2005-12-01 [149]
MinamisomaMinamisōma 71,761 398.50 180 2006-01-01 [150]
Date, Fukushima 67,487 265.10 255 2006-01-01 [151]
Kitakata 54,684 554.67 98.6 2006-01-04 [152]
Motomiya 31,737 87.94 361 2007-01-01 [153]
[edit] Gifu

* population:2008-01-01[11]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Gifu 412,779 202.89 2,034 1889-07-01 [154]
OgakiŌgaki 163,047 206.52 789 1918-04-01 [155]
Takayama 94,879 2,177.67 43.6 1936-11-01 [156]
Tajimi 114,866 91.24 1,259 1940-08-01 [157]
Seki 92,896 472.84 196 1950-10-15 [158]
Nakatsugawa 83,116 676.38 123 1952-04-01 [159]
Mino, Gifu 22,912 117.05 196 1954-04-01 [160]
Mizunami 41,556 175.00 237 1954-04-01 [161]
Hashima 67,167 53.64 1,252 1954-04-01 [162]
Minokamo 53,988 74.81 722 1954-04-01 [163]
Toki 61,393 116.01 529 1955-02-01 [164]
Kakamigahara 145,126 87.77 1,653 1963-04-01 [165]
Kani 99,318 87.60 1,134 1982-04-01 [166]
Yamagata, Gifu 29,857 222.04 134 2003-04-01 [167]
Mizuho 51,230 28.18 1,818 2003-05-01 [168]
Hida 28,112 792.31 35.5 2004-02-01 [169]
Motosu 34,729 374.57 92.7 2004-02-01 [170]
GujoGujō 46,338 1,030.79 45.0 2004-03-01 [171]
Gero 37,455 851.06 44.0 2004-03-01 [172]
Ena 54,844 504.19 109 2004-10-25 [173]
Kaizu 38,532 112.31 343 2005-03-28 [174]
[edit] Gunma

* population:2008-01-01[12]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Maebashi 318,058 241.22 1,319 1892-04-01 [175]
Takasaki 341,838 401.01 852 1900-04-01 [176]
KiryuKiryū 124,892 274.57 455 1921-03-01 [177]
Isesaki 204,240 139.33 1,466 1940-09-13 [178]
OtaŌta 214,049 176.49 1,213 1948-05-03 [179]
Numata 52,319 443.37 118 1954-04-01 [180]
Tatebayashi 79,023 60.98 1,296 1954-04-01 [181]
Fujioka 68,710 180.09 382 1954-04-01 [182]
Shibukawa 86,134 240.42 358 2006-02-20 [183]
Annaka 62,270 276.34 225 2006-03-18 [184]
Tomioka 53,332 122.90 434 2006-03-27 [185]
Midori 51,964 208.23 250 2006-03-27 [186]
[edit] Hiroshima

* population:2008-01-01[13]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Hiroshima 1,163,806 905.13 1,286 1889-04-01 [187]
Onomichi 148,085 284.85 520 1898-04-01 [188]
Kure 246,118 353.74 696 1902-10-01 [189]
Fukuyama 461,368 518.07 891 1916-07-01 [190]
Mihara 103,209 471.03 219 1936-11-15 [191]
FuchuFuchū, Hiroshima 44,212 195.71 226 1954-03-31 [192]
Miyoshi, Hiroshima 58,264 778.19 74.9 1954-03-31 [193]
ShobaraShōbara 41,747 1,246.60 33.5 1954-03-31 [194]
OtakeŌtake 29,665 78.55 378 1954-09-01 [195]
Takehara 29,803 118.30 252 1958-11-03 [196]
Higashihiroshima 187,711 635.32 295 1974-04-20 [197]
Hatsukaichi 115,184 489.36 235 1988-04-01 [198]
Akitakata 32,323 537.79 60.1 2004-03-01 [199]
Etajima 28,601 100.97 283 2004-11-01 [200]
[edit] Hokkaidō

* population:2007-12-31[14]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Sapporo 1,882,609 1,121.12 1,679 1922-08-01 [201]
Hakodate 290,154 677.89 428 1922-08-01 [202]
Otaru 138,876 243.30 571 1922-08-01 [203]
Asahikawa 357,228 747.60 478 1922-08-01 [204]
Muroran 97,568 80.65 1,210 1922-08-01 [205]
Obihiro 170,066 618.94 275 1933-04-01 [206]
YubariYūbari 12,203 763.20 16.0 1943-04-01 [207]
Iwamizawa 92,364 481.10 192 1943-04-01 [208]
Abashiri 40,341 471.00 85.6 1947-02-11 [209]
Rumoi 26,295 297.44 88.4 1947-10-01 [210]
Tomakomai 173,986 561.49 310 1948-04-01 [211]
Wakkanai 40,629 760.83 53.4 1949-04-01 [212]
Bibai 27,849 277.61 100 1950-04-01 [213]
Ashibetsu 18,310 865.02 21.2 1953-04-01 [214]
Ebetsu 123,671 187.57 659 1954-07-01 [215]
Akabira 13,874 129.88 107 1954-07-01 [15]
Monbetsu 25,873 830.70 31.1 1954-07-01 [216]
Mikasa 11,454 302.64 37.8 1957-04-01 [217]
Nemuro 30,882 512.63 60.2 1957-08-01 [218]
Chitose 92,924 594.95 156 1958-07-01 [219]
Takikawa 44,895 115.82 388 1958-07-01 [220]
Sunagawa 19,641 78.69 250 1958-07-01 [221]
Utashinai 4,988 55.99 89.1 1958-07-01 [222]
Fukagawa 24,777 529.23 46.8 1963-05-01 [223]
Furano 24,890 600.97 41.4 1966-05-01 [224]
Noboribetsu 53,340 212.11 251 1970-08-01 [225]
Eniwa 68,604 294.87 233 1970-11-01 [226]
Date, Hokkaidō 37,476 444.28 84.4 1972-04-01 [227]
Kitahiroshima 61,094 118.54 515 1996-09-01 [228]
Ishikari 61,474 721.86 85.2 1996-09-01 [229]
Shibetsu 23,197 1,119.29 20.7 2005-09-01 [230]
Kushiro 190,890 1,362.75 140 2005-10-11 [231]
Hokuto, Hokkaidō 49,506 397.30 125 2006-02-01 [232]
Kitami 127,328 1,427.56 89.2 2006-03-05 [233]
Nayoro 31,300 535.23 58.5 2006-03-27 [234]
[edit] Hyōgo

* population:2008-01-01[16]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Kobe 1,530,847 552.23 2,772 1889-04-01 [235]
Himeji 536,170 534.27 1,004 1889-04-01 [236]
Amagasaki 461,202 49.77 9,267 1916-04-01 [237]
Akashi 292,162 49.24 5,933 1919-11-01 [238]
Nishinomiya 477,056 99.96 4,772 1925-04-01 [239]
Ashiya 92,828 18.47 5,026 1940-11-10 [240]
Itami 194,488 24.97 7,789 1940-11-10 [241]
Aioi 31,973 90.45 353 1942-10-01 [242]
Toyooka 87,555 697.66 125 1950-04-01 [243]
Kakogawa 267,631 138.51 1,932 1950-06-15 [244]
AkoAkō 51,277 126.88 404 1951-09-01 [245]
Takarazuka 222,071 101.80 2,181 1954-04-01 [246]
Miki 83,244 176.58 471 1954-06-01 [247]
Takasago 94,198 34.40 2,738 1954-07-01 [248]
Kawanishi 157,461 53.44 2,947 1954-08-01 [249]
Ono, Hyōgo 49,664 92.92 534 1954-12-01 [250]
Sanda 113,600 210.22 540 1958-07-01 [251]
Kasai 48,435 150.95 321 1967-04-01 [252]
Sasayama 44,345 377.61 117 1999-04-01 [253]
Yabu 27,428 422.78 64.9 2004-04-01 [254]
Tamba 69,233 493.28 140 2004-11-01 [255]
Minamiawaji 51,069 229.18 223 2005-01-11 [256]
Asago 34,084 402.98 84.6 2005-04-01 [257]
Awaji 47,849 184.21 260 2005-04-01 [258]
ShisoShisō 42,302 658.60 64.2 2005-04-01 [259]
Nishiwaki 43,126 132.47 326 2005-10-01 [260]
Tatsuno 80,988 210.93 384 2005-10-01 [261]
Sumoto 48,631 182.47 267 2006-02-11 [262]
KatoKatō 39,935 157.49 254 2006-03-20 [263]
[edit] Ibaraki

* population:2008-01-01[17]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Mito 264,062 217.43 1,214 1889-04-01 [264]
Hitachi 195,844 225.55 868 1939-09-01 [265]
Tsuchiura 143,986 113.82 1,265 1940-11-03 [266]
YukiYūki 52,065 65.84 791 1954-03-15 [267]
RyugasakiRyūgasaki 79,295 78.20 1,014 1954-03-20 [18]
Shimotsuma 45,918 80.88 568 1954-06-01 [268]
JosoJōsō 65,858 123.52 533 1954-07-10 [269]
HitachiotaHitachiōta 58,461 372.01 157 1954-07-15 [270]
Takahagi 32,031 193.65 165 1954-11-23 [271]
Kitaibaraki 48,437 186.55 260 1956-03-31 [272]
Toride 109,953 69.96 1,572 1970-10-01 [273]
Ushiku 79,254 58.88 1,346 1986-06-01 [274]
Tsukuba 207,314 284.07 730 1987-11-30 [275]
Hitachinaka 155,338 99.04 1,568 1994-11-01 [276]
Kashima, Ibaraki 65,193 92.96 701 1995-09-01 [277]
Itako 31,103 62.67 496 2001-04-01 [278]
Moriya 57,793 35.63 1,622 2002-02-02 [279]
HitachiomiyaHitachiōmiya 46,729 348.38 134 2004-10-16 [280]
Naka 54,618 97.80 558 2005-01-21 [281]
BandoBandō 57,128 123.18 464 2005-03-22 [282]
Inashiki 48,125 178.12 270 2005-03-22 [283]
Chikusei 110,813 205.35 540 2005-03-28 [284]
Kasumigaura 44,450 118.77 374 2005-03-28 [285]
Kamisu 93,538 147.24 635 2005-08-01 [286]
Namegata 39,117 166.33 235 2005-09-02 [287]
Koga, Ibaraki 144,392 123.58 1,168 2005-09-12 [288]
Ishioka 80,502 213.38 377 2005-10-01 [289]
Sakuragawa 47,480 179.78 264 2005-10-01 [290]
Hokota 50,869 203.90 249 2005-10-11 [291]
Kasama 80,646 240.27 336 2006-03-19 [292]
Tsukubamirai 41,957 79.14 530 2006-03-27 [293]
Omitama 52,834 140.21 377 2006-03-27 [294]
[edit] Ishikawa

* population:2008-01-01[19]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Kanazawa 455,595 467.77 974 1889-04-01 [295]
Nanao 60,140 317.96 189 1939-07-20 [296]
Komatsu 109,285 371.13 294 1940-12-01 [297]
Suzu 17,111 247.20 69.2 1954-07-15 [298]
Hakui 23,963 81.96 292 1958-07-01 [299]
Kahoku 34,747 64.76 537 2004-03-01 [300]
Hakusan 110,563 755.17 146 2005-02-01 [301]
Nomi 48,106 83.85 574 2005-02-01 [302]
Kaga 73,745 306.00 241 2005-10-01 [303]
Wajima 31,532 426.25 74.0 2006-02-01 [304]
[edit] Iwate

* population:2008-01-01[20]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Morioka 299,746 886.47 338 1889-04-01 [305]
Kamaishi 41,348 441.42 93.7 1937-05-05 [306]
OfunatoŌfunato 42,119 323.28 130 1952-04-01 [307]
Rikuzentakata 23,961 232.29 103 1955-01-01 [308]
Kitakami 94,806 437.55 217 1991-04-01 [309]
Miyako 58,342 696.82 83.7 2005-06-06 [310]
Hachimantai 29,993 862.25 34.8 2005-09-01 [311]
Ichinoseki 123,155 1,133.10 109 2005-09-20 [312]
TonoTōno 30,587 825.62 37.0 2005-10-01 [313]
Hanamaki 103,718 908.32 114 2006-01-01 [314]
Ninohe 30,685 420.31 73.0 2006-01-01 [315]
OshuŌshū 128,273 993.35 129 2006-02-20 [316]
Kuji 37,824 623.14 60.7 2006-03-06 [317]
[edit] Kagawa

* population:2008-01-01[21]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Takamatsu 418,557 375.11 1,116 1890-02-15 [318]
Marugame 110,550 111.79 989 1899-04-01 [319]
Sakaide 56,501 92.46 611 1942-07-01 [320]
ZentsujiZentsūji 35,180 39.88 882 1954-03-31 [321]
Sanuki 54,832 158.90 345 2002-04-01 [322]
Higashikagawa 34,953 153.35 228 2003-04-01 [323]
Mitoyo 69,997 222.66 314 2006-01-01 [324]
Kan'onji 64,020 117.47 545 2007-03-12 [325]
[edit] Kagoshima

* population:2008-01-01[22]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Kagoshima 605,196 547.06 1,106 1889-04-01 [326]
Kanoya 105,673 448.33 236 1941-05-27 [327]
Makurazaki 24,400 74.88 326 1949-09-01 [328]
Akune 24,166 134.30 180 1952-04-01 [329]
Izumi, Kagoshima 56,851 330.06 172 1954-04-01 [330]
OkuchiŌkuchi 21,504 291.89 73.7 1954-04-01 [331]
Ibusuki 45,455 149.01 305 1954-04-01 [332]
Minamisatsuma 40,386 283.35 143 1954-07-15 [333]
Nishinoomote 17,666 205.75 85.9 1958-10-01 [334]
Tarumizu 18,078 162.01 112 1958-10-01 [335]
Satsumasendai 100,730 683.50 147 2004-10-12 [336]
Hioki 51,472 253.06 203 2005-05-01 [337]
Soo 41,179 390.39 105 2005-07-01 [338]
Ichikikushikino 32,079 112.04 286 2005-10-11 [339]
Kirishima 127,726 603.68 212 2005-11-07 [340]
Shibushi 34,105 289.93 118 2006-01-01 [341]
Amami 48,116 306.20 157 2006-03-20 [342]
MinamikyushuMinamikyūshū 40,891 357.85 114 2007-12-01 [343]
[edit] Kanagawa

* population:2008-01-01[23]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Yokohama 3,631,236 437.38 8,302 1889-04-01 [344]
Yokosuka 421,397 100.68 4,186 1907-02-15 [345]
Kawasaki 1,373,630 142.70 9,626 1924-07-01 [346]
Hiratsuka 260,419 67.83 3,839 1932-04-01 [347]
Kamakura 173,588 39.60 4,384 1939-11-03 [348]
Fujisawa 402,628 69.51 5,792 1940-10-01 [349]
Odawara 198,841 114.09 1,743 1940-12-20 [350]
Chigasaki 231,005 35.71 6,469 1947-10-01 [351]
Zushi 58,654 17.34 3,383 1954-04-15 [352]
Sagamihara 706,342 328.84 2,148 1954-11-20 [353]
Miura 49,371 32.28 1,529 1955-01-01 [354]
Hadano 169,201 103.61 1,633 1955-01-01 [355]
Atsugi 225,163 93.83 2,400 1955-02-01 [356]
Yamato 223,127 27.06 8,246 1959-02-01 [357]
Isehara 100,779 55.52 1,815 1971-03-01 [358]
Ebina 126,035 26.48 4,760 1971-11-01 [359]
Zama 127,582 17.58 7,257 1971-11-01 [360]
Minamiashigara 44,285 76.93 576 1972-04-01 [361]
Ayase 82,083 22.28 3,684 1978-11-01 [362]
[edit] Kōchi

* population:2008-02-29[24]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
KochiKōchi 342,944 309.22 1,109 1889-04-01 [363]
Sukumo 23,771 286.11 83.1 1954-03-31 [364]
Aki 20,555 317.34 64.8 1954-08-01 [365]
Tosashimizu 17,421 266.54 65.4 1954-08-01 [366]
Susaki 25,679 135.46 190 1954-10-01 [367]
Tosa 29,726 91.59 325 1959-01-01 [25]
Muroto 17,683 248.25 71.2 1959-03-01 [368]
Nankoku 50,315 125.35 401 1959-10-01 [369]
Shimanto 37,182 632.42 58.8 2005-04-10 [370]
Kami 29,144 538.22 54.1 2006-03-01 [371]
KonanKōnan, Kōchi 34,084 126.49 269 2006-03-01 [372]
[edit] Kumamoto

* population:2008-01-01[26]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Kumamoto 670,348 267.23 2,509 1889-04-01 [373]
Yatsushiro 134,491 680.59 198 1940-09-01 [374]
Hitoyoshi 36,556 210.55 174 1942-02-11 [375]
Arao 55,505 57.15 971 1942-04-01 [376]
Minamata 28,123 162.88 173 1949-04-01 [377]
Tamana 70,747 152.55 464 1954-04-01 [378]
Yamaga 56,741 299.67 189 1954-04-01 [379]
Kikuchi 51,471 276.66 186 1958-08-01 [380]
Uto 37,897 74.19 511 1958-10-01 [381]
Kamiamakusa 31,051 126.13 246 2004-03-31 [382]
Uki 62,718 188.56 333 2005-01-15 [383]
Aso 29,149 376.25 77.5 2005-02-11 [384]
KoshiKōshi 53,490 53.17 1,006 2006-02-27 [385]
Amakusa 93,047 683.17 136 2006-03-27 [386]
[edit] Kyoto

* population:2008-01-01[27]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Kyoto 1,468,906 827.90 1,774 1889-04-01 [387]
Fukuchiyama 80,836 552.57 146 1937-04-01 [388]
Maizuru 90,461 342.15 264 1943-05-27 [389]
Ayabe 37,081 347.11 107 1950-08-01 [390]
Uji 191,297 67.55 2,832 1951-03-01 [391]
Miyazu 20,565 169.32 121 1954-06-01 [392]
Kameoka 93,641 224.90 416 1955-01-01 [393]
JoyoJōyō 80,795 32.74 2,468 1972-05-03 [394]
MukoMukō 55,137 7.67 7,189 1972-10-01 [395]
NagaokakyoNagaokakyō 79,031 19.18 4,120 1972-10-01 [396]
Yawata 73,822 24.37 3,029 1977-11-01 [397]
KyotanabeKyōtanabe 65,211 42.94 1,519 1997-04-01 [398]
KyotangoKyōtango 60,980 501.84 122 2004-04-01 [399]
Nantan 35,937 616.31 58.3 2006-06-01 [400]
Kizugawa 66,783 85.12 785 2007-03-12 [401]
[edit] Mie

* population:2008-01-01[28]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Yokkaichi 306,584 205.53 1,492 1897-08-01 [402]
Matsusaka 169,571 623.82 272 1933-02-01 [403]
Kuwana 140,816 136.61 1,031 1937-04-01 [404]
Suzuka 197,437 194.67 1,014 1942-12-01 [405]
Nabari 81,184 129.76 626 1954-03-31 [406]
Owase 21,272 193.16 110 1954-06-20 [407]
Kameyama 50,304 190.91 263 1954-10-01 [408]
Toba 22,286 107.98 206 1954-11-01 [409]
Inabe 46,676 219.58 213 2003-12-01 [410]
Shima 56,758 179.70 316 2004-10-01 [411]
Iga 99,662 558.17 179 2004-11-01 [412]
Ise 133,547 208.53 640 2005-11-01 [413]
Kumano 20,477 373.63 54.8 2005-11-01 [414]
Tsu 289,215 710.81 407 2006-01-01 [415]
[edit] Miyagi

* population:2008-01-01[29]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Sendai 1,029,552 783.54 1,314 1889-04-01 [416]
Ishinomaki 163,840 555.77 295 1933-04-01 [417]
Shiogama 58,057 17.86 3,251 1941-11-23 [418]
Shiroishi 38,629 286.47 135 1954-04-01 [419]
Natori 69,610 100.06 696 1958-10-01 [420]
Kakuda 32,559 147.58 221 1958-10-01 [421]
TagajoTagajō 63,200 19.65 3,216 1971-11-01 [422]
Iwanuma 44,595 60.72 734 1971-11-01 [423]
Tome 86,940 536.38 162 2005-04-01 [424]
Kurihara 77,862 804.93 96.7 2005-04-01 [425]
Higashimatsushima 43,238 101.86 424 2005-04-01 [426]
Kesennuma 64,578 226.67 285 2006-03-31 [427]
OsakiŌsaki 137,164 796.76 172 2006-03-31 [428]
[edit] Miyazaki

* population:2008-01-01[30]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Miyazaki 369,473 596.80 619 1924-04-01 [429]
MiyakonojoMiyakonojō 169,384 653.31 259 1924-04-01 [430]
Nobeoka 132,480 867.97 153 1933-02-11 [431]
Nichinan 43,264 294.46 147 1950-01-01 [432]
Kobayashi 40,514 474.23 85.4 1950-04-01 [433]
HyugaHyūga 63,066 336.29 188 1951-04-01 [434]
Kushima 21,386 294.96 72.5 1954-11-03 [435]
Saito 33,290 438.56 75.9 1958-11-01 [436]
Ebino 22,445 283.00 79.3 1970-12-01 [437]
[edit] Nagano

* population:2008-01-01[31]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Matsumoto 227,392 919.35 247 1907-05-01 [438]
Okaya 53,722 85.14 631 1936-04-01 [439]
Suwa 52,671 109.06 483 1941-08-10 [440]
Suzaka 53,097 149.84 354 1954-04-01 [441]
Komoro 45,333 98.66 459 1954-04-01 [442]
Komagane 34,696 165.92 209 1954-07-01 [443]
OmachiŌmachi 31,276 564.99 55.4 1954-07-01 [444]
Iiyama 24,155 202.32 119 1954-08-01 [445]
Iida 107,129 658.76 163 1956-09-30 [446]
Chino 57,363 266.41 215 1958-08-01 [447]
Shiojiri 67,781 290.13 234 1959-04-01 [448]
Nagano 378,204 730.83 517 1966-10-16 [449]
Chikuma 63,305 119.84 528 2003-09-01 [450]
TomiTōmi 31,211 112.30 278 2004-04-01 [451]
Nakano 46,295 112.06 413 2005-04-01 [452]
Saku 100,077 423.99 236 2005-04-01 [453]
Azumino 97,084 331.82 293 2005-10-01 [454]
Ueda 161,887 552.00 293 2006-03-06 [455]
Ina 71,937 667.81 108 2006-03-31 [456]
[edit] Nagasaki

* population:2008-01-01[32]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Nagasaki 448,792 406.37 1,104 1889-04-01 [457]
Sasebo 254,650 364.00 700 1902-04-01 [458]
Shimabara 48,953 82.77 591 1940-04-01 [459]
OmuraŌmura 89,650 126.34 710 1942-02-11 [460]
Tsushima, Nagasaki 36,347 708.81 51.3 2004-03-01 [461]
Iki 30,352 138.50 219 2004-03-01 [462]
GotoGotō 42,447 420.77 101 2004-08-01 [463]
Isahaya 142,635 312.24 457 2005-03-01 [464]
Saikai 32,737 241.95 135 2005-04-01 [465]
Hirado 36,785 235.63 156 2005-10-01 [466]
Unzen 48,701 206.92 235 2005-10-11 [467]
Matsuura 26,007 130.35 200 2006-01-01 [468]
Minamishimabara 52,347 169.88 308 2006-03-31 [469]
[edit] Nara

* population:2008-01-01[33]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Nara 367,393 276.84 1,327 1898-02-01 [470]
Yamatotakada 69,473 16.49 4,213 1948-01-01 [471]
YamatokoriyamaYamatokōriyama 90,223 42.68 2,114 1954-01-01 [472]
Tenri 70,702 86.37 819 1954-04-01 [473]
Kashihara 124,679 39.52 3,155 1956-02-11 [474]
Sakurai 60,699 98.92 614 1956-09-01 [475]
GojoGojō 36,002 292.05 123 1957-10-15 [476]
Gose 31,160 60.58 514 1958-03-31 [477]
Ikoma 115,359 53.18 2,169 1971-11-01 [478]
Kashiba 72,967 24.23 3,011 1991-10-01 [479]
Katsuragi 35,194 33.73 1,043 2004-10-01 [480]
Uda 35,895 247.62 145 2006-01-01 [481]
[edit] Niigata

* population:2008-01-01[34]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Niigata 813,053 726.10 1,120 1889-04-01 [482]
Nagaoka 281,222 840.88 334 1906-04-01 [483]
Kashiwazaki 93,506 442.70 211 1940-07-01 [484]
Shibata 103,490 532.82 194 1947-01-01 [485]
Ojiya 39,304 155.12 253 1954-03-10 [486]
Kamo 30,800 133.68 230 1954-03-10 [487]
Mitsuke 42,139 77.96 541 1954-03-31 [488]
Murakami 30,197 142.12 212 1954-03-31 [489]
MyokoMyōkō 36,837 445.52 82.7 1954-11-01 [490]
JoetsuJōetsu 206,175 973.32 212 1971-04-29 [491]
Sado 65,037 855.26 76.0 2004-03-01 [492]
Agano 46,158 192.72 240 2004-04-01 [493]
Uonuma 42,334 946.93 44.7 2004-11-01 [494]
Minamiuonuma 62,518 584.82 107 2004-11-01 [495]
Itoigawa 48,653 746.24 65.2 2005-03-19 [496]
TokamachiTōkamachi 60,480 589.92 103 2005-04-01 [497]
SanjoSanjō 103,199 432.01 239 2005-05-01 [498]
Tainai 32,165 265.18 121 2005-09-01 [499]
Gosen 55,936 351.87 159 2006-01-01 [500]
Tsubame 82,910 110.88 748 2006-03-20 [501]
[edit] Ōita

* population:2008-01-01[35]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
OitaŌita 467,267 501.25 932 1911-04-01 [502]
Beppu 127,345 125.15 1,018 1924-04-01 [503]
Nakatsu 84,179 491.09 171 1929-04-20 [504]
Hita 72,601 666.19 109 1940-12-11 [505]
Saiki 78,675 903.44 87.1 1941-04-29 [506]
Usuki 42,464 291.07 146 1950-04-01 [507]
Tsukumi 20,561 79.53 259 1951-04-01 [508]
Taketa 25,449 477.59 53.3 1954-03-31 [509]
Bungotakada 24,484 206.64 118 1954-05-31 [510]
Usa 59,971 439.12 137 1967-04-01 [511]
Bungo-onoBungo-ōno 40,409 603.36 67.0 2005-03-31 [512]
Kitsuki 33,465 280.01 120 2005-10-01 [513]
Yufu 35,298 319.16 111 2005-10-01 [514]
Kunisaki 33,473 317.81 105 2006-03-31 [515]
[edit] Okayama

* population:2008-01-01[36]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Okayama 701,293 789.91 887 1889-06-01 [516]
Kurashiki 472,452 354.71 1,332 1928-04-01 [517]
Tsuyama 109,493 506.36 216 1929-02-11 [518]
Tamano 65,723 103.63 634 1940-08-03 [519]
Kasaoka 55,987 136.03 412 1952-04-01 [520]
Ibara 44,423 243.36 183 1953-04-01 [521]
SojaSōja 66,789 212.00 315 1954-03-31 [522]
Takahashi 37,573 547.01 68.7 1954-05-01 [523]
Niimi 35,022 793.27 44.1 1954-06-01 [524]
Bizen 39,117 258.23 151 1971-04-01 [525]
Setouchi 38,645 125.53 308 2004-11-01 [526]
Akaiwa 43,742 209.43 209 2005-03-07 [527]
Maniwa 50,405 828.43 60.8 2005-03-31 [528]
Mimasaka 31,550 429.19 73.5 2005-03-31 [529]
Asakuchi 37,108 66.46 558 2006-03-21 [530]
[edit] Okinawa

* population:2008-01-01[37]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Naha 314,162 39.23 7,963 1921-05-20 [531]
Ishigaki 46,489 229.00 195 1947-07-10 [532]
Ginowan 91,233 19.70 4,569 1962-07-01 [533]
Urasoe 108,052 19.09 5,516 1970-07-01 [534]
Nago 60,598 210.30 278 1970-08-01 [535]
Itoman 56,171 46.63 1,200 1971-12-01 [536]
Okinawa 128,421 49.00 2,565 1974-04-01 [537]
Tomigusuku 54,586 19.45 2,751 2002-04-01 [538]
Uruma 114,087 86.03 1,313 2005-04-01 [539]
Miyakojima 52,777 204.54 275 2005-10-01 [540]
NanjoNanjō 39,458 49.70 819 2006-01-01 [541]
[edit] Osaka

* population:2008-01-01[38]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Osaka 2,645,305 222.30 11,900 1889-04-01 [542]
Sakai, Osaka 835,333 149.99 5,569 1889-04-01 [543]
Kishiwada 200,538 72.24 2,776 1922-11-01 [544]
Toyonaka 387,269 36.38 10,645 1936-10-15 [545]
Ikeda 104,426 22.09 4,727 1939-04-29 [546]
Suita 354,600 36.11 9,820 1940-04-01 [547]
IzumiotsuIzumiōtsu 78,014 12.80 6,095 1942-04-01 [548]
Takatsuki 354,228 105.31 3,364 1943-01-01 [549]
Kaizuka 90,447 43.99 2,056 1943-05-01 [550]
Moriguchi 146,294 12.73 11,492 1946-11-01 [551]
Hirakata 406,201 65.08 6,242 1947-08-01 [552]
Ibaraki 272,240 76.52 3,558 1948-01-01 [553]
Yao 273,244 41.71 6,551 1948-04-01 [554]
Izumisano 99,636 55.03 1,811 1948-04-01 [555]
Tondabayashi 122,205 39.66 3,081 1950-04-01 [556]
Neyagawa 239,029 24.73 9,666 1951-05-03 [557]
Kawachinagano 114,428 109.61 1,044 1954-04-01 [558]
Matsubara 125,274 16.66 7,519 1955-02-01 [559]
DaitoDaitō 125,847 18.27 6,888 1956-04-01 [560]
Izumi, Osaka 179,352 84.98 2,110 1956-09-01 [561]
Minoh, Osaka 127,757 47.84 2,671 1956-12-01 [562]
Kashiwara 75,875 25.39 2,988 1958-10-01 [563]
Habikino 118,281 26.44 4,474 1959-01-15 [564]
Kadoma 130,026 12.28 10,588 1963-08-01 [565]
Settsu 84,330 14.88 5,667 1966-11-01 [566]
Takaishi 60,077 11.35 5,293 1966-11-01 [567]
Fujiidera 65,892 8.89 7,412 1966-11-01 [568]
HigashiosakaHigashiōsaka 509,157 61.81 8,237 1967-02-01 [569]
Sennan 64,916 48.48 1,339 1970-07-01 [570]
ShijonawateShijōnawate 57,239 18.74 3,054 1970-07-01 [571]
Katano 77,853 25.55 3,047 1971-11-03 [572]
OsakasayamaŌsakasayama 58,661 11.86 4,946 1987-10-01 [573]
Hannan 56,853 36.10 1,575 1991-10-01 [574]
[edit] Saga

* population:2008-01-01[39]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Tosu 66,842 71.73 932 1954-04-01 [575]
Imari 57,604 254.99 226 1954-04-01 [576]
Kashima, Saga 31,326 112.10 279 1954-04-01 [577]
Taku 22,165 96.93 229 1954-05-01 [578]
Karatsu 129,194 487.45 265 2005-01-01 [579]
Ogi 45,516 95.85 475 2005-03-01 [580]
Saga 239,932 431.42 556 2005-10-01 [581]
Ureshino 29,644 126.51 234 2006-01-01 [582]
Takeo 50,788 195.44 260 2006-03-01 [583]
Kanzaki 33,449 125.01 268 2006-03-20 [584]
[edit] Saitama

* population:2008-01-01[40]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Kawagoe 335,693 109.16 3,075 1922-12-01 [585]
Kawaguchi 492,675 55.75 8,837 1933-04-01 [586]
GyodaGyōda 87,462 67.37 1,298 1949-05-03 [587]
Chichibu 69,139 577.69 120 1950-04-01 [588]
Tokorozawa 338,560 71.99 4,703 1950-11-03 [589]
HannoHannō 84,053 193.16 435 1954-01-01 [590]
Kazo 67,862 59.40 1,142 1954-05-03 [591]
Higashimatsuyama 90,840 65.33 1,390 1954-07-01 [592]
Sayama 156,634 49.04 3,194 1954-07-01 [593]
HanyuHanyū 56,820 58.55 970 1954-09-01 [594]
KonosuKōnosu 119,768 67.49 1,775 1954-09-30 [595]
Ageo 222,479 45.55 4,884 1958-07-15 [596]
SokaSōka 237,964 27.42 8,678 1958-11-01 [597]
Koshigaya 318,592 60.31 5,283 1958-11-03 [598]
Warabi 70,410 5.10 13,806 1959-04-01 [599]
Toda 118,591 18.17 6,527 1966-10-01 [600]
Iruma 148,203 44.74 3,313 1966-11-01 [601]
Hatogaya 60,208 6.22 9,680 1967-03-01 [602]
Asaka 126,902 18.38 6,904 1967-03-15 [603]
Shiki 68,531 9.06 7,564 1970-10-26 [604]
WakoWakō 78,575 11.04 7,117 1970-10-31 [605]
Niiza 155,926 22.80 6,839 1970-11-01 [606]
Okegawa 74,703 25.26 2,957 1970-11-03 [41]
Kuki 71,667 25.35 2,827 1971-10-01 [607]
Kitamoto 69,903 19.84 3,523 1971-11-03 [608]
Yashio 78,601 18.03 4,359 1972-01-15 [609]
Fujimi 105,286 19.70 5,344 1972-04-10 [610]
Misato 128,956 30.16 4,276 1972-05-03 [611]
Hasuda 63,375 27.27 2,324 1972-10-01 [612]
Sakado 99,680 40.97 2,433 1976-09-01 [613]
Satte 53,485 33.95 1,575 1986-10-01 [614]
Tsurugashima 70,131 17.73 3,955 1991-09-01 [615]
Hidaka 55,454 47.50 1,167 1991-10-01 [616]
Yoshikawa 63,050 31.62 1,994 1996-04-01 [617]
Saitama 1,192,418 217.49 5,483 2001-05-01 [618]
Kumagaya 204,853 159.88 1,281 2005-10-01 [619]
Kasukabe 236,854 65.98 3,590 2005-10-01 [620]
Fujimino 103,724 14.67 7,070 2005-10-01 [621]
Fukaya 146,128 137.58 1,062 2006-01-01 [622]
HonjoHonjō 81,805 89.71 912 2006-01-10 [623]
[edit] Shiga

* population:2008-01-01[42]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
OtsuŌtsu 329,024 464.10 709 1898-10-01 [624]
Hikone 110,945 196.84 564 1937-02-11 [625]
OmihachimanŌmihachiman 69,116 153.09 451 1954-03-31 [626]
Kusatsu 123,512 67.92 1,818 1954-10-15 [627]
Moriyama 74,263 54.81 1,355 1970-07-01 [628]
RittoRittō 62,353 52.75 1,182 2001-10-01 [629]
KokaKōka 94,007 481.69 195 2004-10-01 [630]
Yasu 49,821 81.07 615 2004-10-01 [631]
Konan, Shiga 55,144 70.49 782 2004-10-01 [632]
Takashima 52,967 693.00 76.4 2005-01-01 [633]
HigashiomiHigashiōmi 117,487 388.58 302 2005-02-11 [634]
Maibara 40,757 250.46 163 2005-02-14 [635]
Nagahama 83,555 247.01 338 2006-02-13 [636]
[edit] Shimane

* population:2008-01-01[43]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Matsue 195,875 530.27 369 1889-04-01 [637]
Izumo 146,115 543.48 269 1941-11-03 [638]
Masuda 50,980 733.16 69.5 1952-08-01 [44]
Yasugi 42,997 420.97 102 1954-04-01 [639]
GotsuGōtsu 26,958 268.51 100 1954-04-01 [640]
Unnan 43,269 553.37 78.2 2004-11-01 [641]
Hamada 61,325 689.60 88.9 2005-10-01 [642]
OdaŌda 39,593 436.11 90.8 2005-10-01 [643]
[edit] Shizuoka

* population:2008-01-01[45]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Shizuoka 710,944 1,388.78 512 1889-04-01 [644]
Hamamatsu 811,431 1,511.17 537 1911-07-01 [645]
Numazu 206,818 187.11 1,105 1923-07-01 [646]
Atami 40,524 61.56 658 1937-04-10 [647]
Mishima 112,320 62.13 1,808 1941-04-29 [648]
Fujinomiya 122,122 314.81 388 1942-06-01 [649]
ItoItō 72,038 124.13 580 1947-08-10 [650]
Shimada 95,762 195.40 490 1948-01-01 [651]
Iwata 172,583 164.08 1,052 1948-04-01 [652]
Yaizu 120,331 46.01 2,615 1951-03-01 [653]
Kakegawa 118,660 265.63 447 1954-03-31 [654]
Fujieda 129,637 140.74 921 1954-03-31 [655]
Gotenba 88,078 194.63 453 1955-02-11 [656]
Fukuroi 85,163 108.56 784 1958-11-03 [657]
Fuji 237,279 214.10 1,108 1966-11-01 [658]
Shimoda 25,784 104.70 246 1971-01-01 [659]
Susono 53,740 138.39 388 1971-01-01 [660]
Kosai 44,545 55.08 809 1972-01-01 [661]
Izu 35,911 363.97 98.7 2004-04-01 [662]
Omaezaki 35,015 65.85 532 2004-04-01 [663]
Kikugawa 47,702 94.24 506 2005-01-17 [664]
Izunokuni 49,711 94.71 525 2005-04-01 [665]
Makinohara 49,726 111.50 446 2005-10-11 [666]
[edit] Tochigi

* population:2008-01-01[46]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Utsunomiya 507,833 416.84 1,218 1896-04-01 [667]
Ashikaga 157,793 177.82 887 1921-01-01 [668]
Tochigi 81,601 122.06 669 1937-04-01 [669]
Kanuma 103,690 490.62 211 1948-10-10 [670]
Oyama 162,283 171.61 946 1954-03-31 [671]
Mooka 66,705 111.76 597 1954-10-01 [672]
OtawaraŌtawara 78,563 354.12 222 1954-12-01 [673]
Yaita 35,462 170.66 208 1958-11-01 [674]
Nasushiobara 115,633 592.82 195 2005-01-01 [675]
Sano 123,034 356.07 346 2005-02-28 [676]
Sakura, Tochigi 42,403 125.46 338 2005-03-28 [677]
Nasukarasuyama 30,433 174.42 174 2005-10-01 [678]
Shimotsuke 59,459 74.58 797 2006-01-10 [679]
NikkoNikkō 92,181 1,449.87 63.6 2006-03-20 [680]
[edit] Tokushima

* population:2008-01-01[47]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Tokushima 266,370 191.39 1,392 1889-10-01 [681]
Naruto 62,453 135.46 461 1947-03-15 [682]
Komatsushima 41,540 45.24 918 1951-06-01 [683]
Anan 77,099 279.39 276 1958-05-01 [684]
Yoshinogawa 44,905 144.19 311 2004-10-01 [685]
Mima 33,520 367.38 91.2 2005-03-01 [686]
Awa 40,303 190.97 211 2005-04-01 [687]
Miyoshi, Tokushima 32,329 721.48 44.8 2006-03-01 [688]
[edit] Tokyo

* population:2008-01-01[48]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
HachiojiHachiōji 567,367 186.31 3,045 1917-09-01 [689]
Tachikawa 175,639 24.38 7,204 1940-12-01 [690]
Musashino 138,516 10.73 12,909 1947-11-03 [691]
Mitaka 180,797 16.50 10,957 1950-11-03 [692]
OmeŌme 141,708 103.26 1,372 1951-04-01 [693]
FuchuFuchū, Tokyo 248,445 29.34 8,468 1954-04-01 [694]
Akishima 111,763 17.33 6,449 1954-05-01 [695]
ChofuChōfu 219,053 21.53 10,174 1955-04-01 [696]
Machida 413,786 71.63 5,777 1958-02-01 [697]
Koganei 115,116 11.33 10,160 1958-10-01 [698]
Kodaira 185,829 20.46 9,083 1962-10-01 [699]
Hino 179,482 27.53 6,520 1963-11-03 [700]
Higashimurayama 146,585 17.17 8,537 1964-04-01 [701]
Kokubunji 118,801 11.48 10,349 1964-11-03 [702]
Kunitachi 73,362 8.15 9,001 1967-01-01 [703]
Fussa 60,413 10.24 5,900 1970-07-01 [704]
Komae 78,237 6.39 12,244 1970-10-01 [705]
Higashiyamato 81,445 13.54 6,015 1970-10-01 [706]
Kiyose 73,518 10.19 7,215 1970-10-01 [707]
Higashikurume 115,405 12.92 8,932 1970-10-01 [708]
Musashimurayama 68,333 15.37 4,446 1970-11-03 [709]
Tama 149,404 21.08 7,087 1971-11-01 [710]
Inagi 80,772 17.97 4,495 1971-11-01 [711]
Hamura 56,984 9.91 5,750 1991-11-01 [712]
Akiruno 80,268 73.34 1,094 1995-09-01 [713]
NishitokyoNishitōkyō 193,350 15.85 12,199 2001-01-21 [714]
[edit] Tottori

* population:2008-01-01[49]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Tottori 200,315 765.66 262 1889-10-01 [715]
Yonago 149,140 132.21 1,128 1927-04-01 [716]
Kurayoshi 51,453 272.15 189 1953-10-01 [717]
Sakaiminato 35,908 28.79 1,247 1956-04-01 [718]
[edit] Toyama

* population:2008-01-01[50]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Toyama 421,116 1,241.85 339 1889-04-01 [719]
Uozu 45,945 200.63 229 1952-04-01 [720]
Himi 53,316 230.47 231 1952-08-01 [721]
Namerikawa 33,789 54.61 619 1954-03-01 [722]
Tonami 49,396 126.96 389 1954-04-01 [723]
Oyabe 32,656 134.11 244 1962-08-01 [724]
Nanto 57,061 668.86 85.3 2004-11-01 [725]
Takaoka 178,965 209.38 855 2005-11-01 [726]
Imizu 94,691 109.18 867 2005-11-01 [727]
Kurobe 42,612 426.34 99.9 2006-03-31 [728]
[edit] Wakayama

* population:2008-01-01[51]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Wakayama 372,175 209.23 1,779 1889-04-01 [729]
Kainan 55,877 101.18 552 1934-05-01 [730]
Tanabe 80,478 1,026.77 78.4 1942-05-20 [731]
GoboGobō 26,335 43.93 599 1954-04-01 [732]
Arida 31,194 36.92 845 1956-05-01 [733]
ShinguShingū 32,654 255.43 128 2005-10-01 [734]
Kinokawa 67,192 228.24 294 2005-11-07 [735]
Hashimoto 67,505 130.31 518 2006-03-01 [736]
Iwade 51,843 38.50 1,347 2006-04-01 [737]
[edit] Yamagata

* population:2008-01-01[52]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Yamagata, Yamagata 255,370 381.34 670 1889-04-01 [738]
Yonezawa 91,704 548.74 167 1889-04-01 [739]
ShinjoShinjō 39,808 223.08 178 1949-04-01 [740]
Sagae 43,299 139.08 311 1954-08-01 [741]
Kaminoyama 35,086 240.95 146 1954-10-01 [742]
Murayama 27,586 196.83 140 1954-11-01 [743]
Nagai 30,285 214.69 141 1954-11-15 [744]
TendoTendō 63,470 113.01 562 1958-10-01 [745]
Higashine 46,141 207.17 223 1958-11-03 [746]
Obanazawa 19,937 372.32 53.5 1959-04-10 [747]
Nan'yoNan'yō 34,542 160.70 215 1967-04-01 [748]
Tsuruoka 140,097 1,311.51 107 2005-10-01 [749]
Sakata 114,964 602.79 191 2005-11-01 [750]
[edit] Yamaguchi

* population:2008-01-01[53]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
Ube 176,370 287.69 613 1921-11-01 [751]
HofuHōfu 116,393 188.59 617 1936-08-25 [752]
Kudamatsu 54,026 89.36 605 1939-11-03 [753]
Mine 17,355 228.25 76.0 1954-03-31 [754]
ShunanShūnan 150,299 656.25 229 2003-04-21 [755]
Hikari 53,274 91.94 579 2004-10-04 [756]
Shimonoseki 286,073 716.06 400 2005-02-13 [757]
Yanai 35,438 139.90 253 2005-02-21 [758]
Hagi 55,831 698.87 79.9 2005-03-06 [759]
Nagato 39,825 357.92 111 2005-03-22 [760]
San'yo-OnodaSan'yō-Onoda 65,523 132.99 493 2005-03-22 [761]
Yamaguchi 192,008 730.23 263 2005-10-01 [762]
Iwakuni 146,885 872.71 168 2006-03-20 [763]
[edit] Yamanashi

* population:2008-01-01[54]

City name↓ Population↓ Area↓ Density↓ Founded↓
KofuKōfu 199,374 212.41 939 1889-07-01 [764]
Fujiyoshida 51,879 121.83 426 1951-03-20 [765]
Tsuru 34,439 161.58 213 1954-04-29 [766]
OtsukiŌtsuki 29,869 280.30 107 1954-08-08 [767]
Nirasaki 33,539 143.73 233 1954-10-10 [768]
Minami-Alps 72,295 264.06 274 2003-04-01 [769]
Kai 74,077 71.94 1,030 2004-09-01 [770]
Fuefuki 71,184 201.92 353 2004-10-12 [771]
Hokuto, Yamanashi 47,754 602.89 79.2 2004-11-01 [772]
Uenohara 28,295 170.65 166 2005-02-13 [773]
Yamanashi 38,202 289.87 132 2005-03-22 [774]
KoshuKōshū 35,072 264.01 133 2005-11-01 [775]
ChuoChūō 31,875 31.81 1,002 2006-02-20 [776]
[edit] References

* The area figures are according to Geographical Survey Institute of Japan http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/title.htm as of 2007-10-01.
* The source websites of each prefectures' populations are according to ja:Template:自治体人口/doc.

1. ^ 月報 あいちの人口. Toyokawa's data is adopted the total of Otowa, Mito, and Toyokawa before the recent merger.
2. ^ 美の国あきたネット [秋田県の人口と世帯(月報)過去データ]
3. ^ 青森県人口移動統計調査
4. ^ http://www.net.pref.aomori.jp/kuroishi/
5. ^ http://www.net.pref.aomori.jp/city/towada/index.html
6. ^ 毎月常住人口調査月報インデックス
7. ^ 愛媛県統計BOX 推計人口
8. ^ 福井県の人口と世帯(推計)
9. ^ 月報「福岡県の人口と世帯(推計)」
10. ^ ふくしま統計情報ボックス 福島県の推計人口
11. ^ 岐阜県統計課(岐阜県の人口・世帯数 調査結果)
12. ^ 基本統計・群馬県移動人口調査
13. ^ 推計人口(甲調査)第3表
14. ^ 住民基本台帳人口・世帯数
15. ^ http://www.city.akabira.hokkaido.jp/index.php
16. ^ 兵庫県/推計人口
17. ^ 茨城県の人口と世帯(推計)
18. ^ http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/toppage.html
19. ^ いしかわ統計指標ランド 石川県の統計情報ポータルサイト
20. ^ 毎月人口推計の概要
21. ^ 統計速報(香川県推計人口及び人口移動)
22. ^ 鹿児島県毎月推計人口
23. ^ 神奈川県の人口と世帯 : 神奈川県
24. ^ 住民基本台帳人口移動
25. ^ http://www.inforyoma.or.jp/tosashi/
26. ^ 熊本県の人口と世帯数 月報
27. ^ http://www.pref.kyoto.jp/tokei/data/a0300i.html
28. ^ みえDataBox(データライブラリ)毎月調査
29. ^ 宮城県/統計課/統計データ/宮城県推計人口(月報)
30. ^ 市町村別人口と世帯数
31. ^ 毎月人口異動調査結果
32. ^ 長崎県公式ウェブサイト|長崎県の統計長崎県統計課のホームページへようこそ世帯数と推計人口
33. ^ 各種人口統計
34. ^ 新潟県庁:新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)
35. ^ 各種統計調査結果/毎月流動人口調査
36. ^ 岡山県統計管理課 毎月流動人口調査
37. ^ 沖縄県推計人口データ一覧(Excel形式)
38. ^ 大阪府毎月推計人口
39. ^ 推計人口(月報・年報)
40. ^ 埼玉県推計人口
41. ^ http://www.city.okegawa.lg.jp/index01.html
42. ^ 滋賀県/滋賀県の人口と世帯数
43. ^ しまね統計情報データベース 新着情報 今月の統計 推計人口(市町村別)
44. ^ http://www.iwami.or.jp/masudasi/
45. ^ 統計センターしずおか 静岡県人口推計
46. ^ 栃木県毎月人口推計速報/栃木県
47. ^ 徳島県の統計情報 推計人口
48. ^ 東京都の人口推計トップページ
49. ^ 鳥取県人口移動調査/とりネット/鳥取県公式サイト
50. ^ 人口移動調査
51. ^ 毎月推計人口
52. ^ 山形県の人口と世帯数(月報)(推計)の統計表電子データについて — 山形県ホームページ
53. ^ 山口県/統計分析課/人口・人口移動統計調査(平成20年3月1日現在)
54. ^ 山梨県統計データバンク aa04000
fuck you fuck hippies fuck art schools fuck parking lots fuck hulu fuck couches fuck masterpieces fuck corn oil fuck the who fuck cops fuck bushmills fuck tsunamis fuck anti bacterial soap fuck 9v batteries fuck pop bands fuck supreme fuck churches fuck religion for that matter fuck theories fuck bed bath & beyond fuck reggae fuck will smiths current actions fuck the promise of 2012 fuck cape cod fuck surf boarders fuck jocks fuck active people fuck all of asia pretty much fuck the middle east as well fuck those people who sell heroin fuck the italians fuck old money fuck masking tape fuck the late shows on tv fuck chelsea fuck yale and columbia fuck allergies fuck pills their too addicting fuck marijuana culture fuck jiggly legs fuck george lopez thats his name fuck latter day saints fuck the pope fuck it fuck the president and all of the appointed leaders of fucking tomorrow bullshit fuck my computer fuck this time period fuck charles bukowski fuck the diary of ann frank fuck the sopranos fuck sports and sports bars fuck ann hathaway fuck the number 5 and pentagrams fuck satan worshipers and fuck them for believing in jesus because fuck it if you believe in satan you believe in fucking jesus so your a fucking mornon and its not fucking cool fuck hardcore fuck parcore no i take that back fuck jacky chan instead fuck jet li fuck chow young fucking fat fuck fuck tai chi bullshit fuckers fuck china anyway fuck homemade bombs for exploding fuck governments for sending children to fight wars fuck suicides fuck the promise of teleportation and fuck tares in the fabric of fucking time bullshit fuck space fuck resources fuck traveling fuck graffiti kids who dont do shit fuck people on boats fuck architects fuck artists fuck portland fuck san francisco fuck chicago fuck whatever city where people live in fuck brooklyn fuck upper west side fuck lower east side fuck san jose fuck ronald regan fuck autralian girls for having those fucking sexy accents fuck japan for being so conservative and act nothing of it fuck lofts fuck beer fuck wine fuck liquor fuck obsessions and addictions fuck women with fucking emotions fuck men with fucking emotions fuck emotions fuck sex fuck love and hate bullshit topics fuck walking down the street to buy fucking sticky notes from the fucking dollar store fuck the dollar store fuck thai food fuck mexican food fuck cuisines especially if its fucking fusion fuck that fuck food in general fuck banters fuck that new bar called banter on havemeyer fuck bars fuck starbucks for charging internet fuck coffee its too easy fuck organic bullshit your gonna die just as fast anyway if you dont fucking work out fuck working out fuck sweating fuck gyms fuck elitists fuck trying to be famous its bullshit who gives a flying fuck fuck everyone whos ever been in a high budget movie your all tools fuck you fuck watching movies or listening to music its just waste of time like how this is fuck nyquil fuck your lives on facebook its boring fuck twitter fuck blogger fuck tumblr fuck diseases fuck cancer fuck aids fuck stds fuck doctors who dont give a damn fuck nurses who dont give a damn fuck the over paid like i am fuck myself fuck it fuck erasers fuck erasing in general fuck trying to remember things fuck forgetting fuck nazis fuck idolizing cultures fuck embracing ideas by other people fuck the learning curves of today fuck the blues fuck banjos fuck bongos fuck blue grass fuck choir fuck glee fuck king of the hill fuck borrowed american cultures fuck people who listen to obama still fuck the youth fuck comedy fuck drama and science fucking fiction fuck everyones problems because im pretty sure your not in fucking africa and having been born with fucking aids and your just some spoil kid like i am so fuck you fuck being spoiled fuck parents who treat their kids with respect fucking smack them fuck rebels fuck kids who think their tuff fuck tattoos fuck train riders fuck punk kids who think their smarter than everyone fuck you if you think your smart at all because your wasting your time fuck it if you think that you can make a difference in anything fuck trying to do anything fuck it fuck marriages its all a sham fuck children their annoying fuck dreams because youll die before you reach them because youll just keep fucking adding to them fuck morrisey and the fucking smiths its fucking dumb fuck that fucking morrisey hair cut fuck shopping fuck being online for so long fuck trying to keep a low profile fuck having a profile fuck texting and chats fuck emails fuck message alerts leave me alone fuck you fuck me fuck stumbphy and fuck it but its alright because its all a fucking waste of time anyway so fuck it get high and do the universe a favor and fucking kill yourselves.
uhhh...